0 16°C
  • Croata90:

    Sejdić Rom i Finci Židov... ima ih svega 1% u BiH, šta se imaju bunit, kao da će dobit izbore.