0 9°C
  • MagičniS:

    Hahaha, kako ovaj laže svoje birače! Baš bi voleo kako ćeš imati Posavinu u svom potencijalnom entitetu kad ona nije tvoja? Zna se da je Posavina srpska zemlja a to da ćete je dobiti iz čista mira je naivnost koju ... prikaži još! poznaje samo petogodišnje dete. Nije poznato u svetskim analima da je neka zemlja prepustila svoju teritoriju drugoj u mirnodospom periodu. Ne da nema šanse da se Srpska odrekne i pedlja svoje zemlje nego ni po cenu rata u koejm bi ovog puta zauzeli celu kiklop državi i stavili tačku na njeno pitanje. Prema tome Božo, možeš da deliš, uzimaš i obećavaš samo ono što je tvoje. Imali ste rat, u njem\' ste (Posav\'nu) izgub\'li i to je činjen\'ca. Sve ostalo je obično političarenje.